Azonnali hívás
Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

1.Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
 
Hivatalos név (teljes név): Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégnév: Magyar Zene Háza Nkft.
Cégjegyzék szám: 01-09-371951
Székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. 
Levelezési cím: 1386. Bp. Pf. 910.
E-mail cím: info@zenehaza.com
Telefonszám: +36 70 7999449
www.magyarzenehaza.com

Ügyfélszolgálat
E-mail cím: info@zenehaza.com
Telefonszám: +36 70 7999449

Ügyvezető: Dr. Batta András János

Felügyelőbizottság:
elnök: Dr. Baán László Ferenc
tag: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás
tag: Dr. Feleky Dóra Hajnalka

A Magyar Zene Háza Nkft. alapítója: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Levelezési cím: 1386 Budapest, Pf.:910 
E-mail cím: office@ligetbudapest.hu
Telefonszám: +36 1/374 3130
Fax: +36 1/480-1169
www.ligetbudapest.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Bejegyző végzés

Alapító Okirat

Tűzvédelmi Szabályzat

Házirend


A társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok

Törvények: 
2013. évi CCXLII. törvény a Városliget megújításáról és fejlesztéséről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2015. évi CXLIII. a közbeszerzésekről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 
Közjogi szervezetszabályozó eszközök:
1900/2020. (XII. 14.) Korm. határozat a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló parkfejlesztések támogatásáról
 
1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozata Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról
1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
2/2021. (IX. 13.) NVTNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

 

Info trv közzétételi lista MZH 2022